CONTACT

Name:Vicky

Email:yushengwaimao@126.com

Advice hotline:+86-371-69118722

Fax: +86-371-66530852

Zip Code: 450000

Address: Zhengzhou City, China • 59 East Main Street

Copyright: Henan Yu Sheng Packaging Machinery Co., Ltd. Email:yushengwaimao@126.com Advice hotline:+86-371-69118722